16 ku­vaa ar­jes­ta­ni

Ku­vat ovat ruo­ka-avus­sa kä­vi­jöi­den ot­ta­mia vä­läh­dyk­siä ar­jes­taan. Ku­vat on otet­tu ke­säl­lä 2020 ja nii­tä on otet­tu  muun muas­sa tee­mois­ta aamu, kah­vi­het­ki, eläin, ilo, kesä, koti, minä, tyh­jä, va­lon­sä­teet, var­jo, yk­sin.

16 ku­vaa ar­jes­ta­ni -haas­te on Ruo­kaa&Koh­taa­mi­sia -hank­keen to­teut­ta­ma. 16_kuvaa_arjestani_nro_1-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_4_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_7_A-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_10_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_13_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_16-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_19-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_22-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_25-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_28_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_2a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_5_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_8-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_11_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_14-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_17-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_20-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_23_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_26-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_29_a-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_3-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_6-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_9-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_12-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_15-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_18-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_21a-me.jpg
16-kuvaa-arjestani-nro_24-me.jpg
16_kuvaa_arjestani_nro_27-me.jpg
16-kuvaa-arjestani-nro_30-me.jpg

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

punainenristi_logo_a-me.jpg
SPR_Ruokaa_Kohtaamisia_logo-me.jpg
Veikkaus_logo-me.jpg
kulttuurivoimala-logo_rgb-me.jpg
Kamerakoulu-logo_rgb-me.jpg